Languages: ENG ES FR IT 日本語 (JP) 한국어 (KO) PL RU DE ZH

PRIVACY POLICY

Last updated: 24th May 2018

Niniejsze tłumaczenie jest dla Twojej wygody, pełna i obowiązująca wersja znajduje się w wersji angielskiej.

Reality Games (London) Ltd (zwana dalej “my” lub “REALITY GAMES”) zobowiązuje się chronić i szanować twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z Zasadami uzytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) określa warunki, na podstawie których zbierane przez nas lub dostarczane nam twoje dane osobowe, będą przez nas przetwarzane, jako gość lub zarejestrowany użytkownik reality.co ("nasza strona") lub strona, usługi, gry, funkcje, treści, aplikacje lub widżety oferowane przez REALITY GAMES ("usługi"). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjiami w celu zrozumienia naszych poglądów i praktyk dotyczących twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować.

Spółka Reality Games (London) Ltd z siedzibą pod adresem Office 212, 15 Ingestre Place, Soho Ingestre Place, London, England, W1F 0JH jest administratorem danych osobowych użytkowników. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Reality Games Polska sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 17b, 30-128 Kraków, numer firmy: 0000621921. W przypadku pytań i żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników, ze spółką można skontaktować się za pośrednictwem strony reality.co

Zakres

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych (w tym ich przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, blokowanie i usunięcie) odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w zakresie niezbędnym pod względem technicznym do świadczenia i udoskonalania usług (w tym również gier) oraz przeprowadzania analiz. W żadnym wypadku zbierane dane nie będą sprzedawane lub udostępniane osobom trzecim niezgodnie z prawem z jakichkolwiek powodów.

Miejsce przechowywania danych osobowych użytkowników

Dane, które od ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzana przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może zajmować się, między innymi, realizacją twojego zamówienia, przetwarzaniem szczegółów twojej płatności i świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na ten transfer, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku, gdy daliśmy ci (lub gdy sam wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do pewnych części naszej witryny lub usług, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła.

Reality Games i nasi partnerzy podejmą wszelkie uzasadnione działania dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w bezpieczny sposób, przy użyciu ogólnie dostępnej technologii, która zgodnie z naszą wiedzą może zapewnić takie bezpieczeństwo i jest powszechnie uznana za wydajną i technicznie stabilną.

Niestety transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować c ałkowitego bezpieczeństwa twoich danych przesyłanych do naszej witryny; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji użyjemy rygorystycznych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych (osób, których dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tobie w następujący sposób:

Możemy również wykorzystywać twoje dane lub zezwalać wybranym stronom trzecim na wykorzystywanie twoich danych, aby dostarczać Ci informacje o towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować; my lub strony trzecie możemy się z Tobą kontaktować w sprawie tych informacji lub w celu analizy ruchu i wykorzystania. Nie ujawniamy reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach, ale możemy przekazać im zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład możemy poinformować ich, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło w ich reklamę w danym dniu). Możemy również wykorzystać takie zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do odbiorców, do których chcą dotrzeć (na przykład kobiety w SW1). Możemy wykorzystać dane osobowe, które zebraliśmy, aby zgodnie z życzeniami naszych reklamodawców, wyświetlać ich reklamy docelowej grupie odbiorców.

Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy?

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane użytkowników:

Tylko część z powyższych danych stanowi dane osobowe. Niektóre z gromadzonych danych nie umożliwiają nam identyfikacji użytkownika, a ich zbieranie nie ma tego na celu.

Możemy zbierać i przetwarzać dodatkowe dane, na przykład wtedy, gdy użytkownik kontaktuje się z naszym działem wsparcia.

Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe wykorzystują pliki zwane ciasteczkami (cookie). To małe pliki tekstowe zapisane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Na podstawie samych plików cookie nie można zidentyfikować użytkownika. Nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów.

Można w dowolnym momencie ręcznie usunąć zapisane na dysku twardym komputera ciasteczka.
Można korzystać ze stron internetowych i grać w gry bez korzystania z plików cookie, ale może to wiązać się z pewnymi ograniczeniami.

Informacje o dostępie/pliki dziennika serwera

Wraz z naszymi dostawcami usług hostingowych gromadzimy informacje o wszelkich formach dostępu do naszych usług (w tym również do naszych stron internetowych) przy pomocy plików zwanych plikami dziennika serwera (server log files). Powyższe informacje obejmują aktywność użytkownika w aplikacjach (również postępy w grze), automatycznie generowane numery identyfikacyjne, system operacyjny użytkownika, URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzonej strony), adres IP użytkownika oraz dane dostawcy je gromadzącego. Informacje zapisane w dzienniku wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby prowadzenia analiz, wykrywania usterek, do celów operacyjnych, na potrzeby zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa oraz optymalizacji naszej oferty lub produktów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników:

Pod pojęciem „uzasadniony interes” rozumiemy cele związane z marketingiem, analizą (ulepszanie naszych aplikacji i usług oraz zapobieganie oszustwom w naszych aplikacjach) oraz ochroną danych osobowych. Zawsze bierzemy pod uwagę interes oraz podstawowe prawa i wolności użytkowników, które są nadrzędne względem naszego „uzasadnionego interesu” w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Gromadzone od użytkowników dane możemy wykorzystywać do personalizacji komunikacji z nimi (w tym komunikacji marketingowej). Możemy wykorzystywać pewne algorytmy w celu ustalenia profilów osobowych użytkowników, na przykład możemy analizować ich zachowanie i podejmowane decyzje przy pomocy naszych aplikacji, aby podpowiadać odpowiednie produkty do nabycia i zindywidualizować rozgrywkę.

Zatrzymywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą zatrzymywane przez okres realizacji umów zawartych z nimi. Będziemy mieć prawo do przechowywania danych osobowych użytkowników również po rozwiązaniu umowy przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach (np. prawa podatkowego). Oczywiście, jeśli zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możemy to zrobić, o ile umowa między nami jest ważna lub dopóki nie wycofasz swojej zgody.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Mamy prawo ujawniać dane osobowe użytkowników naszym dostawcom usług, z których korzystamy w celu świadczenia naszych usług oraz w celu udostępniania użytkownikom określonych funkcjonalności i aplikacji. Korzystamy wyłącznie z zaufanych dostawców usług, którzy dysponują środkami technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz zapewniającymi dostateczną ochronę praw użytkowników. Dostawcy usług przetwarzający dane osobowe użytkowników to:

Niniejszym informujemy, że nasi dostawcy usług wdrożyli swoje własne polityki i procedury dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych naszych dostawców usług.

Możemy ujawnić twoje dane osobowe członkom naszej grupy, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r.

Aby zobaczyć pełną listę naszych usługodawców, zapoznaj się z angielską wersją Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Możemy przenieść dane osobowe użytkowników do tzw. państw trzecich, tj. państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do Stanów Zjednoczonych). Każde tego typu przeniesienie zostanie przeprowadzone na podstawie standardowych unijnych klauzul umownych lub w ramach tzw. Tarczy Prywatności.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo otrzymać od nas informację o tym, czy przetwarzamy ich dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w nie oraz prawo do następujących informacji: (a) cel przetwarzania, (b) kategorie przetwarzanych danych osobowych, (c) osoby, którym ujawniono dane osobowe, (d) szacowany okres przechowywania danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje prawo niezwłocznego sprostowania danych osobowych, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Użytkownikom przysługuje prawo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje prawo niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe, zwłaszcza w następujących przypadkach: (1) dane osobowe nie są już potrzebne, (2) użytkownik wycofa zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (3) użytkownik sprzeciwia się ich przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Pamiętaj, że RODO daje ci prawo do bycia zapomnianym.

Użytkownik może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, dotyczących jego szczególnej sytuacji. Zaniechamy przetwarzania danych osobowych, o ile nie wykażemy istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli użytkownik podejmie decyzję od wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych lub zażąda usunięcia jego danych osobowych, przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mógł grać w nasze gry i korzystać z naszych usług. Zwrócimy się do użytkownika z prośbą o zaprzestanie korzystania z naszych aplikacji i usług.

Usługa odpowiedzialna za ochronę danych

Jeżeli użytkownik chciałby:

jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail: dpo@wearerealitygames.com

Aktualizacje

Mamy prawo wprowadzać zmiany do treści niniejszej Polityki lub aktualizować ją, gdy uznamy to za niezbędne. W przypadku wprowadzenia zmian, Politykę o zaktualizowanej treści udostępnimy na stronie internetowej. Wszelkie zmiany treści Polityki prywatności wchodzą w życie w po upływie 30 dni od publikacji na stronie internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, poprosimy o zaprzestanie korzystania z naszych aplikacji i usług.